Overige diensten

Facility management is alles wat te maken heeft met het ondersteunen van de organisatie bij het uitvoeren van de primaire processen. Taken op het gebied van receptie, informatievoorziening, keuken, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en –uitrusting , gebouwbeheer. Kortom, alles wat bijdraagt aan een goede werksfeer en het zonder zorgen professioneel kunnen uitvoeren van de taken waarvoor uw medewerkers aangesteld zijn.

Onderstaand enkele van onze diensten op dit gebied.

Quick-scan facilitaire services

Met behulp van interviews met opdrachtgever(s), klanten en medewerkers, door documentatieonderzoek en analyse van de daaruit verkregen gegevens, leveren wij een helder rapport dat antwoord geeft op vragen als:
  • welke dienstverlening verlangen mijn klanten in relatie tot de te realiseren (bezuinigings-)doelstelling?
  • zijn de medewerkers voldoende toegerust om daadwerkelijk bij te dragen aan het behalen van deze doelstelling?
  • welke stappen moeten worden genomen om de doelstelling te realiseren?

Uitbesteden ja of nee?

Automatisering, catering, schoonmaak, beveiliging, postkamer. Regelmatig worden er vragen gesteld zoals
  • moet de dienst wel in eigen beheer worden uitgevoerd?
  • kan er bespaard worden als de dienst (weer) in eigen beheer wordt uitgevoerd?
  • is onze externe opdrachtnemer nog steeds de juiste? Kan het ook goedkoper of beter?

Aan de hand van kengetallen, uw budgetten nu en in de toekomst, onze kennis van de markt, het gewenste niveau van dienstverlening etc. kunnen wij u antwoorden geven op deze vragen en een advies over het mogelijke vervolgtraject.

Interim-management

Met jarenlange ervaring als facilitair manager heeft het leiden van een facilitaire afdeling geen geheimen meer voor ons. Als interim-manager kunnen wij u helpen gedurende een ziekte- of  vacatureperiode of bij het sturen en begeleiden van een veranderingstraject.